Mijn visie op creatieve therapie:

Begonnen als verpleegkundige en verloskundige groeide ik in de loop van 20 jaar naar beeldend kunstenaar. Tijdens mijn studie creatieve therapie heb ik geleerd om het kunstenaarschap te combineren met de zorgverlening: Therapie op een creatieve manier met de mens centraal. 

Creatieve therapie is een ervaringsgerichte therapie: er wordt gewerkt met beeldende materialen zoals verf en klei en aldoende kan er inzicht ontstaan in wat de cliënt bezighoudt en de mogelijke veranderingen. Hoe er creatief wordt gewerkt is een afspiegeling van hoe dat ook in het gewone leven wordt gedaan. Deze manier van werken: eerst doen en dan (soms) erover praten, past bij mijn overtuiging dat het vaak makkelijker is om te doen dan om te praten. Door het creatieve doen worden innerlijke processen toegankelijker. Ik kan iemand niet 'beter maken'. Wel kijk ik samen met iemand naar zijn of haar wereld en stel ik vragen die iemand opnieuw laten nadenken. De beeldende opdrachten kunnen verder helpen. Als de cliënt de eerste kleine stap in een verandertraject heeft gezet, kan hij of zij ook een volgende stap zetten, en zo gaat het verder.

Ik kijk naar de mens in zijn geheel (een holistische mensvisie). Dit betekent dat ik ervan uit ga dat klachten nooit op zichzelf staan. Emotionele-, psychische-, lichamelijke én sociale klachten hebben meestal met elkaar te maken. Ik probeer met al deze facetten van de mens rekening te houden en hierbij te zoeken naar onderlinge verbanden. De mens is voor mij een uniek individu, met een uniek verhaal en een unieke plek in de wereld. Vanuit mijn christelijk geloof zoek ik ook naar de kracht die in de mens schuilt en/of de kracht die een mens kan ontvangen van God, de mens als één geheel, nl. lichaam, ziel en geest. Daarom probeer ik steeds te werken aan eenheid en evenwicht in het innerlijke bewustzijn bij de cliënt maar ook bij mijzelf. Ik vind het een uitdaging om naar de unieke kwaliteiten in ieder mens te zoeken. het liefst werk ik in groepen waarbij de groepsprocessen een duidelijk onderdeel zijn van ontspanning en/ of een verandertraject.

Menja Weide.

 

Meer informatie is te vinden op de website van de vakvereniging NVBT:

http://www.beeldendetherapie.org/